iStartprogrammet

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping (NSFV) er et offentlig finansiert kompetansesenter innen flerkulturelt entreprenørskap. Senteret har som mål å mobilisere, dyktiggjøre og veilede til nyskaping og næringsetablering lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

iStart programmet er spesialutviklet for innvandrere/flerkulturelle med ambisjoner om å starte en vekstbedrift. Vi søker nå gründerspirer med flerkulturell bakgrunn og spenstige ideer til vårt talentprogram iStart med start 2. september 2019.

Senteret har drevet med gründerveiledning og etablererprogram for innvandrere/flerkulturelle i 14 år. De tre første iStart programmene viser at et skreddersydd program i kombinasjon med individuell oppfølging og egen mentor gir resultater. 74 % av iStart deltakerne har etablert bedrift og flere er på vei.

For mer informasjon om programmet, søknad og frister les her.