iStart 2017 programmet ble arrangert våren og høsten 2017 med deltakere fra hele landet. Programmet hadde fire moduler med fokus på følgende:

 • Oppstart og introduksjon
 • Forretningsplanlegging
 • Økonomi, budsjett og plan
 • Igangsetting og panel presentasjonutvalgt istart panel

Ideene som bearbeidet var innen:

 • Design
 • Helseteknologi
 • Produksjon av helseartikler
 • Filmproduksjon
 • Prosess og miljø
 • Havbruk og videre produktforedling
 • Tekstil og skreddersøm

Gruppen presenerte også sine ferdigutviklede ideer til en ekspertpanel og fikk nyttige tilbakemeldinger.